תרומתי לרפואה

גיבוש קריטריונים ונהלים

 

מאמרים בנושא גיבוש קריטריונים ונהלים, בהם נטלתי חלק ניתן למצוא ברשימת המאמרים, במאמרים הבאים: 266, 357, 363, 464, 499, 536, 537 (לרשימת המאמרים המלאה). להלן, מובאים תקצירים של 5 מאמרים נבחרים:

 

1. Ann Rheum Dis. 2016 Apr;75(4):644-51. 
EULAR recommendations for the management of familial Mediterranean fever.
Ozen S, Demirkaya E, Erer B, Livneh A, Ben-Chetrit E, Giancane G, Ozdogan H, Abu I, Gattorno M, Hawkins PN, Yuce S, Kallinich T, Bilginer Y, Kastner D, Carmona L.

 

Abstract

Familial Mediterranean fever (FMF) is the most common monogenic autoinflammatory disease, but many rheumatologists are not well acquainted with its management. The objective of this report is to produce evidence-based recommendations to guide rheumatologists and other health professionals in the treatment and follow-up of patients with FMF. A multidisciplinary panel, including rheumatologists, internists, paediatricians, a nurse, a methodologist and a patient representative, was assembled. Panellists came from the Eastern Mediterranean area, Europe and North America. A preliminary systematic literature search on the pharmacological treatment of FMF was performed following which the expert group convened to define aims, scope and users of the guidelines and established the need for additional reviews on controversial topics. In a second meeting, recommendations were discussed and refined in light of available evidence. Finally, agreement with the recommendations was obtained from a larger group of experts through a Delphi survey. The level of evidence (LoE) and grade of recommendation (GR) were then incorporated. The final document comprises 18 recommendations, each presented with its degree of agreement (0-10), LoE, GR and rationale. The degree of agreement was greater than 7/10 in all instances. The more controversial statements were those related to follow-up and dose change, for which supporting evidence is limited. A set of widely accepted recommendations for the treatment and monitoring of FMF is presented, supported by the best available evidence and expert opinion. It is believed that these recommendations will be useful in guiding physicians in the care of patients with FMF.

 

2. Semin Arthritis Rheum. 2013 Dec;43(3):387-91. 

Evidence-based recommendations for the practical management of Familial Mediterranean Fever.
Hentgen V, Grateau G, Kone-Paut I, Livneh A, Padeh S, Rozenbaum M, Amselem S, Gershoni-Baruch R, Touitou I, Ben-Chetrit E.

 

Abstract

AIM: Familial Mediterranean Fever (FMF) is the most common recurrent autoinflammatory fever syndrome. Still, many issues-e.g.: colchicine dosage adjustment, maximum dosage of colchicine in children and adults, definition of colchicine resistance, alternative treatment solutions in colchicine-resistant patients, and genetic screening for asymptomatic siblings-have not yet been standardized. The current paper aims at summarizing consensus recommendations to approach these issues.

METHODS: A literature review concerning these practical management questions was performed through PubMed. On the basis of this analysis, expert recommendations were developed during a consensus meeting of caregivers from France and Israel.

RESULTS: A patient experiencing more than four FMF attacks a year needs colchicine dose adjustment. In case of persistent attacks (≥6 per year) in patients with maximum doses of colchicine (2 mg in children; 3 mg in adults), alternative treatment to colchicine with IL1 inhibitors should be considered. Routine genetic testing for MEFV mutations in asymptomatic siblings of an index case is not recommended.

CONCLUSION: This is a first attempt to resolve practical questions in the daily management of FMF patients.

 

3. Ann Rheum Dis. 2012 Oct;71(10):1599-605. 

Guidelines for the genetic diagnosis of hereditary recurrent fevers.
Shinar Y, Obici L, Aksentijevich I, Bennetts B, Austrup F, Ceccherini I, Costa JM, De Leener A, Gattorno M, Kania U, Kone-Paut I, Lezer S, Livneh A, Moix I, Nishikomori R, Ozen S, Phylactou L, Risom L, Rowczenio D, Sarkisian T, van Gijn ME, Witsch-Baumgartner M, Morris M, Hoffman HM, Touitou I; European Molecular Genetics Quality Network.

 

Abstract

Hereditary recurrent fevers (HRFs) are a group of monogenic autoinflammatory diseases characterised by recurrent bouts of fever and serosal inflammation that are caused by pathogenic variants in genes important for the regulation of innate immunity. Discovery of the molecular defects responsible for these diseases has initiated genetic diagnostics in many countries around the world, including the Middle East, Europe, USA, Japan and Australia. However, diverse testing methods and reporting practices are employed and there is a clear need for consensus guidelines for HRF genetic testing. Draft guidelines were prepared based on current practice deduced from previous HRF external quality assurance schemes and data from the literature. The draft document was disseminated through the European Molecular Genetics Quality Network for broader consultation and amendment. A workshop was held in Bruges (Belgium) on 18 and 19 September 2011 to ratify the draft and obtain a final consensus document. An agreed set of best practice guidelines was proposed for genetic diagnostic testing of HRFs, for reporting the genetic results and for defining their clinical significance.

 

4. Arthritis Rheum. 2007 May;56(5):1706-12.

 

Country as the primary risk factor for renal amyloidosis in familial Mediterranean fever.
Touitou , Sarkisian T, Medlej-Hashim M, Tunca M, Livneh A, Cattan D, Yalçinkaya F, Ozen S, Majeed H, Ozdogan H, Kastner D, Booth D, Ben-Chetrit E, Pugnère D, Michelon C, Séguret F, Gershoni-Baruch R; International Study Group for Phenotype-Genotype Correlation in Familial Mediterranean Fever.

 

Abstract

OBJECTIVE: Familial Mediterranean fever (FMF), the prototype of autoinflammatory disorders, is caused by recessive mutations in the MEFV gene. Some FMF patients develop renal amyloidosis, a potentially fatal condition. This complication has mainly been associated with the M694V mutation, although the different study designs, small numbers of patients, and/or evaluation of few or no covariables calls this association into question. The aim of this study was to examine the controversial issue of amyloidosis susceptibility in FMF by determining the relative contributions of MEFV and numerous epidemiologic factors to the risk of renal amyloidosis.

METHODS: Online questionnaires were completed at the MetaFMF database by patients at 35 centers in 14 countries. Using a standardized mode of data collection, we retrieved crude initial data from over half of the genetically confirmed FMF patients referred worldwide until May 2003 (2,482 cases, including 260 patients who developed renal amyloidosis).

RESULTS: Amyloid nephropathy was present in 11.4% of the cases. In the total study population, country of recruitment was the leading risk factor for this manifestation (odds ratio 3.2 [95% confidence interval 1.8-5.9]), followed by M694V homozygosity, proband status, and disease duration. Differing results were found when countries were stratified.

CONCLUSION: Country of recruitment, rather than MEFV genotype, is the key risk factor for renal amyloidosis in FMF. This risk, which parallels infant mortality rates, indicates a possible environmental origin of amyloidosis susceptibility. The patient's country should be considered in addition to MEFV genotype as an indication for prophylactic colchicine, a treatment suggested for asymptomatic individuals who are incidentally discovered to be M694V homozygous.

 

5. N Engl J Med. 2007 Jun 7;356(23):2349-60.

Eprodisate for the treatment of renal disease in AA amyloidosis.
Dember LM, Hawkins PN, Hazenberg BP, Gorevic PD, Merlini G, Butrimiene I, Livneh A, Lesnyak O, Puéchal X, Lachmann HJ, Obici L, Balshaw R, Garceau D, Hauck W, Skinner M; Eprodisate for AA Amyloidosis Trial Group.

Abstract

BACKGROUND: Amyloid A (AA) amyloidosis is a complication of chronic inflammatory conditions that develops when proteolytic fragments of serum amyloid A protein (SAA) are deposited in tissues as amyloid fibrils. Amyloid deposition in the kidney causes progressive deterioration in renal function. Eprodisate is a member of a new class of compounds designed to interfere with interactions between amyloidogenic proteins and glycosaminoglycans and thereby inhibit polymerization of amyloid fibrils and deposition of the fibrils in tissues.

METHODS: We performed a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the efficacy and safety of eprodisate in patients with AA amyloidosis and kidney involvement. We randomly assigned 183 patients from 27 centers to receive eprodisate or placebo for 24 months. The primary composite end point was an assessment of renal function or death. Disease was classified as worsened if any one of the following occurred: doubling of the serum creatinine level, reduction in creatinine clearance by 50% or more, progression to end-stage renal disease, or death.

RESULTS: At 24 months, disease was worsened in 24 of 89 patients who received eprodisate (27%) and 38 of 94 patients given placebo (40%, P=0.06); the hazard ratio for worsening disease with eprodisate treatment was 0.58 (95% confidence interval, 0.37 to 0.93; P=0.02). The mean rates of decline in creatinine clearance were 10.9 and 15.6 ml per minute per 1.73 m(2) of body-surface area per year in the eprodisate and the placebo groups, respectively (P=0.02). The drug had no significant effect on progression to end-stage renal disease (hazard ratio, 0.54; P=0.20) or risk of death (hazard ratio, 0.95; P=0.94). The incidence of adverse events was similar in the two groups.

CONCLUSIONS: Eprodisate slows the decline of renal function in AA amyloidosis. (ClinicalTrials.gov number,NCT00035334.)


 

 

 

​הסבר לחולים

 

התוכן בבניה...

03-6224040